Desmira by Miraraki, Niki Stylianou, Valtadoros Day 3